• rynkreducering med injektion
  • Personal med bred kompetens
  • När du villl betala lite Åt gången
  • rynkreducering med injektion
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån.

Du står själv för tandvårdskostnader som sammanlagt blir 3.000 kronor enligt referensprislistan. Sedan får du ersättning för:

50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kr enligt referensprislistan

85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kr enligt referensprislistan

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Högkostnadsskyddet beräknas under 12 månader

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

 

Myndigheter med olika ansvarsområden

TLV ansvarar för eventuella förändringar i tandvårdsstödet och beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi fastställer också referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och ansvarar för att informera tandläkarna om de regler som gäller.

Försäkringskassan har också allmän information om tandvårdsstödet som riktar sig till patienter.

Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

Sjukvårdsrådgivningen svarar på allmänna frågor om tandvård från privatpersoner.

Erbjudanden

Tandblekning 2000:- året ut (ord.pris 3000:-)

 

Botox injektion 10% rabatt (se prislista)